به اطلاع کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات می رساند:

کلیه شرکت هایی که تمایل دارند به لیست تایید صلاحیت شدگان(وندور لیست) شرکت توزیع نیروی برق لرستان ورود نمایند ، از تاریخ 1396/08/01 لغایت 1396/10/20 مهلت دارند پس از ثبت نام و یا تکمیل مدارک درخواست ارزیابی فنی خود را در سامانه به کمیته فنی بازرگانی شرکت توزیع مذکور ارسال نمایند.​ 

به اطلاع کلیه کاربران سامانه می رساند:

این سامانه در هیچ یک از شبکه های اجتماعی و پیام رسان، شبکه یا کانال ندارد لذا کاربران جهت انجام هر گونه عملیات و دریافت اطلاعات صرفاً می بایست از طریق مراجعه به سامانه اقدام نمایند.