تولیدکنندگان و تامین کنندگان کلید و حفاظت فشار ضعیف / کلید ایزولاتور مینیاتوری
نام شرکت نام برند کشور سازنده
-برندالجزایر
-برند1ایران
صنايع الكتريكي پارس حفاظپارس فانال ایران
صنايع الكتريكي پارس حفاظپارس فانال ایران
صنايع الكتريكي پارس حفاظپارس فانال ایران