تولیدکنندگان و تامین کنندگان مقره و اسپیسر / مقره رزینی تابلویی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
گروه صنعتي الكترو پژواك آرينالکتروپژواک آرین(رضا ترانس ورک سابق)ایران
گروه صنعتي الكترو پژواك آرينالکتروپژواک آرین(رضا ترانس ورک سابق)ایران
گروه صنعتي الكترو پژواك آرينالکتروپژواک آرین(رضا ترانس ورک سابق)ایران
گروه صنعتي الكترو پژواك آرينالکتروپژواک آرین(رضا ترانس ورک سابق)ایران