تولیدکنندگان و تامین کنندگان مقره و اسپیسر / اسپیسر فشار متوسط
نام شرکت نام برند کشور سازنده
صنعتی دورود کلید برقدورود کلید برقایران
صنعتی دورود کلید برقدورود کلید برقایران
صنعتی دورود کلید برقدورود کلید برقایران
سامانه هاي نوین افراولتاژایران
سامانه هاي نوین افراولتاژایران
سامانه هاي نوین افراولتاژایران