تولیدکنندگان و تامین کنندگان ترانسفورماتور و متعلقات / ترانسفورماتور خشک
نام شرکت نام برند کشور سازنده
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران