تولیدکنندگان و تامین کنندگان ترانسفورماتور و متعلقات / روغن ترانسفورماتور
نام شرکت نام برند کشور سازنده
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران