تولیدکنندگان و تامین کنندگان یراق آلات / کلمپ آلومینیوم دو پیچ
نام شرکت نام برند کشور سازنده
آلوکاست ایران(موقت)آلوکاستایران
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
رهشاد الکتریک(موقت)رهشاد الکتریکایران
فرآورده سازان شایان(موقت)فرآورده سازان شایانایران
قوی ساز نیرو(موقت)قوی سازایران
يراق نيروي شايان(موقت)یراق شایانایران