تولیدکنندگان و تامین کنندگان یراق آلات / مهره چشمی و شیگل
نام شرکت نام برند کشور سازنده
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
صنعتي شبكه(موقت)صنعتی شبکهایران
مازيار صنعت(موقت)مازیار صنعتایران
يراق نيروي شايان(موقت)یراق شایانایران