تولیدکنندگان و تامین کنندگان اندازه گیری / ترانس جریان فشار متوسط
نام شرکت نام برند کشور سازنده